Vinneren Dag Hansson med sin hund Bäckskogens Träff