Medlem i Dreverringen Østlandet

For å bli medlem av DreverringenØstlandet

Betal selv på nettbank !

Medlemskontigent 200 kr,- pr . år

kontonummer : 1286 25 00944


Svenske medlemmer
IBAN kode: NO21 1286 2500 944PS !! Merk betaling med Navn, Adresse, E-post og vilket år kontigenten gjelder.

Hvis giro ønskes tilsendt kontakt: 

KASSERER:

Glenn Espen Sparby

Nyjordvegen 194

2270 Flisa

Tlf 950 58 636

glenn.espen.sparby@brednett.no