Referat styremøte 22.06.2016

Referat Årsmøtet 29/2-16

Årsmøte 29.02.2016. kl 1900 Nebbenes Nord

Tilstede: styret + 8 medlemmer. Til sammen 15 stk.

 

Sak 1. 

Godkjenning av innkalling:  Godkjent

Sak 2.

Valg av ordstyrer:  Bjørn Arild Aalborg

Sak 3.

Godkjenning av saksliste:  Godkjent

Sak 4.

Skrive under årsmøte protokoll:  Christer Jansson og Kim Alund

Sak 5.

Årsberetning:  Godkjent

Sak 6:

Regnskap:  Kasserer Glenn Espen Sparby la frem regnskapet og det ble godkjent.

Sak 7:

Endring av kontingent:  Uendret. Fortsatt 200 kr.

Sak 8:

Innkommende saker:  Ingen saker har kommet inn.

Sak 9:

Valg:  Nye styret:

Leder:                      Geir Dalby                        Gjenvalg 1 år     2016-2017

Nestleder:              Ole Kristian Øfstås          Ikke på valg       2015-2017

Kasserer:                 Glenn Espen Sparby      Gjenvalgt 2 år    2016-2018

Sekretær:                Hilde Gaustad                  Ikke på valg      2015-2017

Styremedlem:        Willy Gaustad                  Gjenvalgt 2 år   2016-2018

1 vara:                      Kim Alund                        Ny 1 år               2016-2017

2 vara:                     Christer Jansson              Gjenvalgt 1 år   2016-2017

Valgkomiteen: Leder Bjørn Arild Aalborg, Stian Bjørnerud og Morten Skjølås

Revisorer:  Gjenvalgt Ole Lund og Roy Sandbekkbråten

Sak 10:

Utdeling av fat til Østlandet`s Drever og Unghund:

Styret vil få gratulerer Terje Korsmo med Bloksbergets Vivva som vinner av Østlandet`s Drever 2015 med 20 poeng.

Styret vil også få gratulere Kenneth Olsen med Kværnhus Fabian som vinner av Østlandet`s Unghund 2015 med 13,3 poeng.

 

Ole Lund informerte litt fra avelsrådet.  I løpet av 2015 har det vært større etterspørsel enn det er tilgjengelig valper.

Vi hadde salg av lodd. Salget ble på 1135 kr.

Landskampen vil bli arrangert i finland øst i 2016.

Sak 11.

Innkommende saker fra NDR:

1. Jaktprøver etter jul i januar/februar på hjort og rådyr. Dette ble det stemt over 9 for og 3 mot.

2. Høringsutkast: Integrering av raseringer til Norsk Harehundklubbs Forbund. DRØ stiller seg posetive til dette.

 

Representanter til NDR:  Geir Dalby og Kim Alund.

 

Referent Hilde Gaustad