prøveleder christer janson og Hunde eier Svein Erik Tomter under premieutdeling.