Prøveleder Christer Janson og Hundefører Kenneth Olsen under premiutdelinga.