Prøveleder Christer Janson og Hundefører Kjell Erik Lyshaug