Prøveleder Christer Janson og Hundefører Kim Alund under premieutdelinga.